Kölcsönzésre vonatkozó szabályok

2020. 11. 09, Hétfő
Kölcsönzési feltételek
 1. E szerződés alapján a K2 Sí & Snowboard Központ (Monte Rosso Kft.), mint bérbeadó a bérlő használatába adja a kölcsönzési lapon megnevezett felszereléseket a szerződésben rögzített időtartamra.
 2. A felszereléseket jó állapotban, megfelelően beállított biztonsági értékeken adja ki a bérbeadó a bérlőnek.
 3. A felszerelést (síléc kötéssel, síbot, sícipő) csak rendeltetésszerűen lehet használni.
 4. Amennyiben a felszerelést valaki nem rendeltetésszerűen használja, a javítás költsége a bérlőt terheli.
 5. Amennyiben a bérlő a felszerelést nem a kölcsönzési határidőre hozza vissza, a többlet napok bérleti díja a bérlőt terheli.
 6. Amennyiben a bérlő külső körülmények miatt nem tudja a felszerelést időben visszahozni (pl.: határlezárás, stb.), arról a K2 Sí & Snowboard Központot rögtön értesíti. (Telefon: 061 453-0819, email: k2@skiing.hu)
 7. A bérlő köteles a K2 Sí és Snowboard Központot rögtön értesíteni, ha a felszerelést, vagy egy részét ellopták vagy elhagyta. Ezekért a károkért a bérlő vállal felelőséget.
 8. Amennyiben a K2 Sí és Snowboard Központ az előre befoglalt és leelőlegezett felszerelést nem tudja biztosítani, akkor köteles helyette hasonló másik felszerelést adni, vagy az előleget visszafizetni.
 9. A befoglalás akkor válik érvényessé, amikor a bérlő az előleget kifizeti (maximum a kölcsönzést megelőző 15. napon). Az előleg 5.000,-Ft.
 10. Amennyiben a bérlő 10 nappal a bérlés előtt a bérlést nem mondja le írásban (személyesen vagy e-mailben.) az előleget a K2 Sí & Snowboard Központnak nem kell visszafizetnie. Telefonon való lemondást nem fogadunk el
 11. A felszerelések után a bérlő kauciót köteles fizetni készpénzben a bérbeadónak. A kauciót a bérbeadó elkülönítetten letétbe helyezi. Amennyiben a felszerelésben valamilyen kár keletkezik és a kauciót a bérbeadó felhasználja, úgy köteles a kaució összegéről számlát kiállítani a bérlő részére.